آموزشگاه موسیقی زنگوله
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸

اخبار آموزشگاه زنگوله

خبر نمونه ۴
۹
شهریور

این خبر تنها برای آزمایش آرشیو منتشر شده است.

خبر نمونه ۳
۹
شهریور

این خبر تنها برای آزمایش آرشیو منتشر شده است.

خبر نمونه ۲
۹
شهریور

این خبر تنها برای آزمایش آرشیو منتشر شده است.

دوره‌های آموزشی

قاصدک

قاصدک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۸ مهر ۱۳۹۸
بازه سنی: ۵ تا ۷ سال

چکاوک

چکاوک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
بازه سنی: ۵ تا ۶ سال

داروک

داروک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۷ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ شهریور ۱۳۹۸
بازه سنی: ۴ تا ۵ سال

نماهنگ
ویــــژه

اساتید آموزشگاه موسیقی زنگوله

آموزشگاه موسیقی زنگوله، به همراه کادری مجرب و حرفه‌ای در زمینه آموزش کلیه سازها و موسیقی کودکان فعالیت دارد.

سجاد تنها
مدرس حوزه موسیقی کودکان

آخرین‌های اینستاگرام زنگوله