آموزشگاه موسیقی زنگوله
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸
جنگ آوازبازی زنگوله
جنگ آوازبازی زنگوله

ساعتی شاد و مفرح با آواز، بازی و موسیقی در کنار پدر و مادر در جنگ آوازبازی زنگوله پنج‌شنبه ۲۴ مردادماه در دو سانس ویژه گروه سنی ۲ تا ۴/۵ …