آموزشگاه موسیقی زنگوله
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸

تقویم آموزشی زنگوله

پوپک

استاد: سجاد تنها
مدت زمان: ۱۰۰ ساعت
زمان شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۸
زمان پایان: ۱۳ آذر ۱۳۹۸
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۳ الی ۱۴
بازه سنی: ۱ تا ۲ سال
شهریه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان